غلب تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه پس از محاسبه ی NAV ، با در نظر گرفتن ضریب۷۰ درصدی سهام این شرکتها را ارزش گذاری می نمایند در حالیکه برخی دارایی های این شرکتها از نقد شوندگی بالایی برخوردار می باشند و ریسک نکول و کاهش ارزش نیز ندارند مانند سپرده بانکی و اوراق خزانه و ... ، از طرفی ریسک کاهش ارزش برخی زیر مجموعه ها در قیمت همان زیر مجموعه لحاظ گشته است .

نیما جوادیان کارشناس بازار سرمایه با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

جوادیان عنوان کرد: باور رایج در ایران این است که سهام شرکتهای سرمایه گذاری باید حدود ۷۰ درصد خالص ارزش دارایی ها (NAV) در بازار معامله شود ، اما آیا این باور صحیح است؟سود شرکتهای سرمایه گذاری از دو محل تامین می گردد؛ دریافت سود سپرده بانکی، اوراق یا سهام زیر مجموعه و فروش سرمایه گذاری ها منجمله سهام ، ملک و … در حقیقت شرکتهای سرمایه گذاری فعالیتی مشابه صندوقهای سرمایه گذاری انجام می دهند. اما چرا مبنای صدور و ابطال یونیت  حدود ۱۰۰ درصد NAV می باشد اما سهام شرکتهای سرمایه گذاری حدود ۷۰ درصد NAV ارزش گذاری می گردند؟

وی افزود: نقد شوندگی پایینتر برخی دارایی های شرکتهای سرمایه گذاری و ریسک کاهش ارزش سرمایه گذاری هایی که نقد شوندگی پایین دارند موجب می گردد سهام شرکتهای سرمایه گذاری پایینتر از ۱۰۰ درصد NAV در بازار سهام معامله گردند که امری منطقی می باشد ، اما باور اشتباه ، عدم تفکیک داراییهای شرکتهای سرمایه گذاری می باشد.

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اغلب تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه پس از محاسبه ی NAV ، با در نظر گرفتن ضریب۷۰ درصدی سهام این شرکتها را ارزش گذاری می نمایند در حالیکه برخی دارایی های این شرکتها از نقد شوندگی بالایی برخوردار می باشند و ریسک نکول و کاهش ارزش نیز ندارند مانند سپرده بانکی و اوراق خزانه و … ، از طرفی ریسک کاهش ارزش برخی زیر مجموعه ها در قیمت همان زیر مجموعه لحاظ گشته است . مانند شرکت سرمایه گذاری که سهام شرکت سرمایه گذاری دیگر را خریداری می نماید و در حالیکه قیمت سهام شرکت سرمایه پذیر خود ۷۰ درصد NAV می باشد ، در محاسبه ارزش شرکت سرمایه گذار مجددا ۳۰ درصد از ارزش شرکت سرمایه پذیر کم می نماییم که این امر در بلند مدت موجب انباشت سود و جهش قیمت سهام برخی شرکتهای سرمایه گذاری در برخی مقاطع زمانی می گردد.

بیشتر بخوانید:  جهش درآمد فروش ۶۳ درصد از شرکت‌های تولیدی در شهریور ماه

جوادیان در انتها افزود: با این تفاسیر به نظر می رسد باید نحوه ارزش گذاری سهام شرکتهای سرمایه گذاری متحول گردد و شیوه ی تفکیک داراییها و محاسبه ارزش واقعی آنها در قیمت سهام شرکت سرمایه گذار  بر اساس میزان نقد شوندگی و ریسک کاهش قیمت و … لحاظ گردد. نه اینکه ۷۰ درصد کل داراییهای شرکت ملاک ارزش گذاری باشد.