گروه توسعه مالی مهر آیندگان با نماد ومهان در قالب یک کانال صعودی و در حال شروع حرکتی برای تکمیل یک الگوی قدرتمند به نام سر و شانه معکوس است.

شرط تائید رشد مورد اشاره عبور پرقدرت از محدوده خط گردن ۲۲۰۰ ریال است. رشد نماد در بازه کوتاه‌مدت و میان‌مدت ۲۸۰۰۰ و بعد ۳۸۰۰۰ ریال است.

نماد در هفته‌های گذشته که بازار درگیر صف‌های حجیم فروش بود با حمایت بسیار خوب سهامداران حقیقی و حقوقی خود عملکرد خوبی داشت که این امر مانع از ریزش بیشتر این نماد شد.

  • نویسنده : میر وحید مقیمی، تحلیلگر بازار سرمایه