بازار سرمایه سهم کوچکی از کل منابع پس اندازی کشور را جذب کرده است. دلیل آن نیز ناکارآمد بودن نظام سرمایه گذاری در بازار سرمایه است.به همین دلیل جذب منابع در این بازار در حد انتظار نبوده است.

عباسعلی حقانی نسب،مدیرعامل سبدگردان هدف با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

حقانی نسب عنوان کرد: اگر عمر ۵۰ ساله بازار سرمایه را بررسی کنیم، متوجه می شویم که این بازار در جذب سرمایه های سرگردان و سرمایه های خرد مردم  موفق عمل نکرده است. طی ۵۰ سال گذشته شاید منابعی در حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومان از منابع پس انداز مردم به سمت بازار سرمایه حرکت کرده است.اما در سال جاری و به ویژه  در ماه های مرداد و شهریور و نیز اوایل مهر شاهد ورود و جذب بخشی از منابع نقدی جامعه به سمت بازار سرمایه  بودیم.

مدیرعامل سبدگردان هدف خاطرنشان کرد:براساس آمارهای ارائه شده در این چندماهه حدود ۷ هزار میلیارد تومان منابع وارد بازار سرمایه شده است که اگر این مبلغ را بر کل نقدینگی کشور که رقمی بالغ بر ۱.۷میلیون میلیارد تومان است،تقسیم کنیم؛کمتر ازنیم درصد از این منابع را در بر می گیرد. به این معنا که بازار سرمایه سهم کوچکی از کل منابع پس اندازی کشور را جذب کرده است. دلیل آن نیز ناکارآمد بودن نظام سرمایه گذاری در بازار سرمایه است.به همین دلیل جذب منابع در این بازار در حد انتظار نبوده است.

حقانی نسب اشاره کرد: با تغییر برخی رویکردهای متولیان در بازار سرمایه  می توانیم شاهد هدایت منابع وایجاد شرایط مطلوبتری  برای اقتصاد کشور باشیم.

وی در انتها تاکید کرد: در خصوص استفاده از ابزارهای بازار سرمایه بویژه سبدهای سرمایه گذاری سبدگردانها و صندوق های سرمایه گذاری؛ باید گفت که استفاده از این ابزارها در حد انتظار نبوده است.با اینکه مسئولان تاکید فراوانی بر استفاده از این ابزارها دارند؛ اما هنوز استفاده از این ابزارها در مرحله اجرا و بسیار ضعیف و تقریبا هیچ  است.

بیشتر بخوانید:  عملیات بازارگردانی بر تازه وارد بورس تهران