شرکت مبین انرژی خلیج فارس تایید حسابرس و بازرس قانونی را در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه ۴۲ درصدی خود دریافت کرد.

به گزارش کدال بورس امروز، حسابرس و بازرس قانونی پیشنهاد افزایش سرمایه ۴۲ درصدی شرکت مبین انرژی خلیج فارس موافقت کرد.

این شرکت در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس، سرمایه خود را از مبلغ ۱۴ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰ هزار و ۲۳۷ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال افزایش خواهد داد.

این رشد سرمایه از محل سود انباشته و به منظور جبران مخارج سرمایه ای پروژه متانول آپادانا، استفاده بهینه از وجوه نقد با جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت و صرفه جویی در هزینه های مالی خواهد بود.

 

  • منبع خبر : کدال