بانک دی با نماد «دی» از برگزاری مزایده فروش املاک مازاد خود خبر داد و اعلام کرد: به دلیل ارائه نشدن پیشنهاد قیمت برای همه املاک نتیجه مطلوب حاصل نشد.

به گزارش کدال بورس امروز، در پی آگهی مزایده عمومی املاک مازاد بانک دی، مزایده یاد شده در تاریخ ششم مهرماه سال جاری  برگزار شد.

برای تعداد ۹ فقره از املاک مزایده شده با بهای تمام شده ۴۲ میلیارد و ۸۷ میلیون ریال پیشنهاد قیمت ارائه شد که پیش‌بینی سود آن جمعاً حدود ۴۹ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال خواهد بود.

شایان ذکر است به دلیل اینکه پیشنهاد قیمت برای همه املاک به مزایده گذاشته مطرح نشده است، از مزایده مذکور نتیجه مطلوب حاصل نشده است.

  • منبع خبر : کدال