سهم شرکت فولاد امیرکبیر کاشان (فجر) قدرت صعود خوبی می‌گیرد و انتظار می‌رود به سمت سقف کانال کوتاه‌مدت خود حرکت کند.

به گزارش بورس امروز، پس از شکسته شدن کانال قرمز رنگ، سقف کانال قبلی نقش حمایت را بازی کرده و این حمایت با حمایت ایستاتیک خود تلفیق شده و یک منطقه‌ قوی حمایتی (مستطیل سبزرنگ) به وجود آورده است.

در قیمت ۷۰.۱۵۵ تا ۷۶.۰۱۰ ریال منطقه‌ مقاومتی وجود دارد که قیمت روز سهم تنها ۱۰ درصد دیگر با این منطقه فاصله دارد (مستطیل قرمز زنگ).

اگر این منطقه با قدرت شکسته شود، سهم قدرت صعود خوبی خواهد گرفت و انتظار می‌رود به سمت سقف کانال کوتاه‌مدت خود (کانال آبی‌رنگ) حرکت کند.

اهداف سهم: ۷۶.۰۱۸, ۹۲.۷۹۴, ۱۲۰.۰۰۰ ریال

حد ضرر: ۵۵.۰۰۰ ریال

نسبت ریسک به ریوارد: متوسط (در صورت شکستن مقاومت باقدرت نسبت ریسک به ریوارد خوبی دارد).

  • نویسنده : احسان محمدی فرد-محمدرضا عابدی

بیشتر بخوانید: اخبار نماد فجر