شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه با انتشار گزارشی از افزایش ارزش بازار خود در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه خبر داد و اعلام کرد: ارزش بازار «سرچشمه» با افزایش ۵۶۳ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال به ۴ هزار و ۲۶۱ میلیارد و ۷۷۴ میلیون ریال رسید.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه با سرمایه ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲ هزار و ۵۶۱ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۳ هزار و ۶۹۸ میلیارد و ۶۸۴ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۱۸۵ میلیارد و ۹۲۸ میلیون ریال به ۲ هزار و ۷۴۷ میلیارد و ۴۵ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه نیز با افزایش ۵۶۳ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال معادل ۴ هزار و ۲۶۱ میلیارد و ۷۷۴ میلیون ریال محاسبه شد.

«سرچشمه» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۲۶۴ میلیارد و ۳۰۶ میلیون ریال به مبلغ ۳۸۴ میلیارد و ۴۰۱ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۱۲۰ میلیارد و ۹۵ میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه طی دوره یک ماهه منتهی به شهریورماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۴۵۰ میلیارد و ۲۳۴ میلیون ریال خریداری کرد.

  • منبع خبر : کدال