هیئت مدیره شرکت «به پرداخت ملت» روند افزایش سرمایه قبلی خود را متوقف و پیشنهاد جدیدی ارائه دادند.

به گزارش کدال بورس امروز، تصمیم هیئت‌مدیره شرکت به پرداخت ملت مبنی بر توقف روند افزایش سرمایه قبلی شرکت و ارائه گزارش جدید به منظور افزایش سرمایه جدید است.

طبق این تصمیم افزایش سرمایه جدید از مبلغ یک هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

محل تامین افزایش سرمایه فوق از محل سود انباشته تعیین شده است.

شایان ذکر است موضوع عقد قرارداد با شرکت اندیشه نگار پارس به منظور خرید ۲۰ هزار دستگاه پایانه با مدل Valina از برند شرکت Wordline که در بیانیه ثبت منتفی شده است.

  • منبع خبر : کدال