وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: برخی نمایندگان نیز درباره دعملکرد نظام بانکی و به‌ویژه بانک‌های خصوصی پرسشی داشتند که قرار شد تا ۱۰ روز آینده نظر خود را به صورت مکتوب اعلام کنیم.

به گزارش بورس امروز، فرهاد دژپسند در حاشیه نشست با کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: برخی از نمایندگان نسبت به قوانین تجارت خارجی و ترخیص کالا از گمرکات کشور پرسش‌هایی داشتند که با گزارش اقدام‌ها و پیشرفت‌های انجام شده در زمینه هوشمندسازی گمرک قانع شدند.

وی افزود: درباره مشکل ترخیص بعضی از کالاها باید توجه داشت که منشا ارز کالاها اظهار شده به گمرک باید توسط بانک مرکزی تععین شود. البته به‌تازگی بانک مرکزی تسهیلاتی را برای ترخیص کالاهای اساسی در نظر گرفته است و اماده ترخیص هستند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی: برخی نمایندگان نیز درباره عملکرد نظام بانکی و به‌ویژه بانک‌های خصوصی داشتند که قرار شد تا ۱۰ روز آینده نظر خود را به صورت مکتوب اعلام کنیم و همچنین برخی موارد مطروحه را در نشست‌های مشترک حل کنیم.