مدیرعامل شرکت فولاد شادگان اعلام کرد که این مجتمع در نمیه نخست امسال توانست ٣٧٠٨٢٤ تن آهن اسفنجی تولید کند که نسبت به دوره مشابه پارسال حدود ٢٢ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سعید قاسم زاده درباره رشد تولید شرکت فولاد شادگان در ۶ ماه نخست سال ۹۹ گفت: شرکت فولاد شادگان در نیمه  نخست امسال توانست ٣٧٠٨٢۴ تن آهن اسفنجی تولید کند که نسبت به دوره مشابه پارسال حدود ٢٢ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: این شرکت در دوره مشابه پارسال ٣٠۴۴۵١ تن آهن اسفنجی تولید کرده بود. همچنانکه می‌دانیم، این شرکت به‌عنوان زیرمجموعه شرکت فولاد خوزستان، تأمین کننده مواد اولیه واحدهای فولادی این شرکت اصلی است.

مدیرعامل شرکت فولاد شادگان عنوان کرد: این مجتمع در نمیه نخست پارسال برنامه تولید و فروش ۴٠٠ هزار تنی را طراحی کرده بود که با وجود مشکلات آن سال، حدود ٧۶ درصد آن را عملیاتی کرد.

قاسم زاده اظهار کرد: باتوجه به اینکه ظرفیت معمول سالانه این واحد تولیدی ٨٠٠ هزار تن است بنابراین این شرکت در ۶ ماه امسال به ظرفیت اسمی خود نزدیک شده است، در نتیجه انتظار داریم شرکت همچون رشد سال‌های گذشته با بهره‌گیری بیشتری از ظرفیت تولیدی، برنامه بودجه‌بندی خود را تکمیل کند تا به درآمد و به تبع آن حاشیه سود بیشتری دست یابد.