در هر کشور تأمين‌مالي، همواره به عنوان یک چالش مهم برای سرمایه‌پذیران در راستای ايجاد و توسعه‌ی كسب و كار مطرح است. ایده طراحی پلتفرم تأمین‌مالی‌جمعی مرابحه از طریق بانک در ایران برای نخستین بار در کشور و دنیا مطرح شد.

دکتر علی ملکی، کارشناس و تحلیگر مالی بین الملل در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: در هر کشور تأمین‌ مالی، همواره به عنوان یک چالش مهم برای سرمایه‌پذیران در راستای ایجاد و توسعه‌ی کسب و کار مطرح است. ایده طراحی پلتفرم تأمین‌مالی‌جمعی مرابحه از طریق بانک در ایران برای نخستین بار در کشور و دنیا مطرح شد.

این فناوری  نوظهور تأمین‌مالی با تبعیت از قوانین شرعی و حقوقی مرابحه در تعیین سود مشخص، زمان بازپرداخت و ..  و نیز استفاده از سیستم بانکی در تضمین و تایید هویت سرمایه‌پذیران در جذب منابع مالی بسیار حائز اهمیت است استفاده از شبکه اینترنت و ارتباطات آنلاین تحت وب بر اساس قانون تجارت الکترونیک در مراحل عملیات  و  هم چنین تبعیت از رویکرد بانکداری اسلامی مرابحه به دلیل گستردگی عملیاتی (کالا، خدمات) و ماهیت اسلامی و حقوقی این قرارداد از مزیت عمده این ایده نوآورانه به حساب می آید.

مراحل کار با این پلتفرم بسیار ساده و راحت است.  به این صورت که سرمایه‎پذیران یا هر فردی با ایده نوآورانه تجاری پروژه‌های خود را با سه پارامتر مشخص سرمایه مورد نیاز، مقدار سود معین و دوره‌ی تناوب بازپرداخت سود و اصل سرمایه وارد پلتفرم می‎کنند. سپس بانک عامل هریک از پروژه‌های ارائه شده را با قوانین اسلامی تأمین‌مالی‌جمعی مرابحه مطابقت می‎دهد. همچنان که می دانیم مطابق عقد مرابحه باید قیمت و سود هر پروژه مشخص باشد و می‌بایست برابر دریافت مقدار سرمایه سود پروژه, ضمانت لازم اجرا شده باشد. در نهایت سرمایه‌گذاران با علم به اینکه بانک عامل طرف حساب است و سود و اصل سرمایه آنها تضمین می‌شود در تأمین‌مالی پروژه‌ها با خیال راحت مشارکت  می‌کنند.

از طرفی پلتفرم تأمین‎مالی جمعی مرابحه نوعی کسب و کار اینترنتی است و محدود به زمان و مکان نمی باشد پس در نتیجه کاربرد این فناوری مالی، ارتباط میان افراد در محیط وب بواسطه برچیده شدن فاصله جغرافیایی به مراتب بیشتر می‎شود.  در عین حال ضمن ایجاد فرصت نوآوری دیگر در زمینه تأمین مالی، نیز می‌تواند منجر به تسریع و تسهیل جمع‌آوری سرمایه مالی خرد مردم شود و این مهم به نوبه خود یک راهکار منطقی وعملیاتی موثر برای جذب منابع مالی و هدفمندسازی جریان نقدینگی کشور محسوب شود.

افزون بر مزیت عدم محدویت زمانی و مکانی و دسترسی آسان همه افراد، شفافیت و پاسخگویی در فرایندهای مالی از  مزیت مهم این پلتفرم است. به طوری که هرگونه تبعیض احتمالی را برای سرمایه‌پذیران  و سرمایه گذاران غیر ممکن می‎کند. در نتیجه همه افراد می‎توانند آزادانه و شفاف با شرایط یکسان انتخاب  به هر میزان سرمایه‌گذاری نمایند

بطوریکه بیان شد؛ مهمترین نقاط قوت والبته جنبه نوآوری پلتفرم «تأمین مالی جمعی مرابحه» ترکیب تأمین‌مالی جمعی مبتنی بر بدهی با یک قرارداد مهم اسلامی بنام عقد مرابحه است. از این رو رویکرد نوینی از فرایند تأمین‌مالی جمعی مبتنی بر بدهی در قالب قوانین قرارداد مرابحه فراهم می‌کند که طی آن جمع کثیری از سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتر در بستر وب و بر پایه دستورالعمل بانک مرکزی ایران در طرح‌های نوآورانه با هر میزان سرمایه، مشارکت و سرمایه‌گذاری انجام ‌دهند.