مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری اهداف اظهار کرد: در هر شرایطی، افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی به نفع شرکت‌ها خواهد بود و لازم است به فرآیند افزایش سرمایه از محل آورده شتاب بخشید و فرآیند آن را سهل و راحت کرد.

مصطفی امیدقائمی درباره تفاوت افزایش سرمایه از محل تجدید دارایی‌ها و آورده نقدی به خبرنگار بورس امروز گفت: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی نوعی فرآیند تامین مالی برای بنگاه است و آن بنگاه می‌تواند منبع تامین شده را صرف پروژه‌های جدید، طرح‌های توسعه‌ای یا اصلاح ساختار مالی می‌کند و افزایش سرمایه می‌دهد، همچنین سودآوری سال‌های آینده بنگاه را به‌دنبال خواهد داشت.

تفاوت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و آورده نقدی

مدیرعامل سرمایه‌گذاری اهداف تصریح کرد: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها یک موضوع حسابداری است و در مسیر افزایش سودآوری شرکت اقدام می‌کند، اثر مالی واقعی در فعالیت بنگاه ندارد و این در صورتی است که افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی برای بنگاه اثر مالی واقعی دارد.

امیدقائمی درباره منفعت شرکت‌ها از مسیر افزایش سرمایه گفت: نه تنها در شرایط کنونی بلکه در هر شرایطی، افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی به نفع شرکت‌هاست.

وی عنوان کرد: لازم است به فرآیند افزایش سرمایه از محل آورده شتاب بخشید و فرآیند آن را سهل و راحت کرد.

مدیرعامل سرمایه‌گذاری اهداف توضیح داد: هم‌اکنون این فرآیند بسیار سخت و زمان‌بر و گاهی ممکن است حتی یک سال هم به طول بینجامد، این مسئله نیز به علت زمان گیر بودن گرفتن مجوزهاست، به همین علت نیاز به تسهیل‌سازی و شتاب این موضوع است تا بنگاه‌ها بتوانند از آن با سرعت بیشتری استفاده کنند.

الزام شتاب در فرآیند صدور مجوز

امیدقائمی گفت: افزایش سرمایه از محل آورده به‌طور معمول سرمایه‌گذاران با دیدگاه‌های بلندمدت را جذب بازار می‌کند.

وی افزود: این شیوه جذب به‌دلیل طولانی بودن فرآیند است و در این مدت بخشی از سرمایه سرمایه‌گذاران مسدود می‌شود تا زمانی که افزایش سرمایه ثبت شود و سهام شرایط نقدشوندگی پیدا کند مدت زمان زیادی طول می‌کشد.

مدیرعامل سرمایه‌گذاری اهداف گفت: هم‌اکنون با توجه به شرایط جذابیت زیادی ندارد به همین علت فاصله قیمت حق تقدم و سهام بیشتر از مبلغ هزار میلیارد است و تفاوت زیادی دارند، این موضوع نشان‌ می‌دهد که سرمایه‌گذارانی که در بازار فعالیت می‌کنند تا چه اندازه دیدگاه‌های کوتاه مدت دارند و هم‌اینکه دیدگاه منفی نسبت به سقف ارزش سهام و قابلیت نقدشوندگی سهام خود دارند.

دلایل اسقبال نکردن در سال‌های اخیر

امید قائمی عنوان کرد که پیش‌تر از محل سهام آورده افزایش سرمایه بیشتری انجام می‌شد و به بنگاه‌ها خیلی کمک می‌کرد، در سال های اخیر به دلیل مجوزهای بسیار به‌ویژه سخت شدن از خود سازمان بورس افزایش سرمایه از محل آورده تقریبا به ندرت انجام می‌شود.

وی همچنین عنوان کرد رغبت به خرید حق تقدم کاهش یابد و سبب شود قیمت حق تقدم و سهام فاصله بیابد.