بازار منتظر گزارشات عملکرد ماهانه آبانماه در پایان هفته پیش رو است اما به نظر می رسد این آمار در سناریوی خوش بینانه می تواند تداوم بخش سطوح فعلی باشد.

فرهاد رمضان،کارشناس بازار سرمایه با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

رمضان عنوان کرد: طی هفته گذشته شاهد افت ۳۱۰۰ واحدی شاخص کل بودیم که نشان می دهد بازار انگیزه و پیشرانه لازم جهت صعود در این مرحله را ندارد. از یک سو کاهش نرخ ارز و اخبار و گمانه زنی های متفاوت از طرح بانک مرکزی برای پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان غیرنفتی به بازار می رسد. از سوی دیگر نرخ نزولی نفت و برخی از کامودیتی ها نیز مزید بر علت شده است.

وی افزود: بازار منتظر گزارشات عملکرد ماهانه آبانماه در پایان هفته پیش رو است اما به نظر می رسد این آمار در سناریوی خوش بینانه می تواند تداوم بخش سطوح فعلی باشد.

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: آنچه هفته های آتی را بیشتر در وضعیت صبر و انتظار می تواند فرو برد، مطرح شدن جزئیات بودجه سال آتی در مجلس است که ممکن است در بخش هایی نظر بهره مالکانه معادن، نرخ انرژی صنایع و خوراک گاز پتروشیمی ها با ریسک هایی مواجه باشیم. خبر جایگزینی مسعود نیلی با علی طیب نیا شاید گرایشی در تیم اقتصادی دولت را نشان می دهد که همراه با سیاست های انقباضی دوره اول دولت روحانی بوده و زیاد به مذاق بازار سرمایه خوش نیاید.

وی در انتها اضافه کرد: برای هفته پیش رو، پیش بینی روندی کم تحرک و با شیک ملایم را داریم هر چند که اصلاح قیمتی در سطوح فعلی دور از انتظار است و به نظر می رسد اصلاح از نوع زمانی رخ دهد. سهم های کوچکتر و تک سهم ها شانس بیشتری برای خودنمایی خواهند داشت.

بیشتر بخوانید:  مه گرفتگی آسمان پتروشیمی ها در خاموشی بهین یاب