هیئت وزیران با هدف تامین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، تصویب‌نامه مربوط به افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های تابع دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه را اصلاح کرد.

به گزارش بورس امروز، هیئت وزیران در نشست سه‌شنبه هفته گذشته (۲۶ شهریورماه) به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به‌منظور تامین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبه‌های دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، تصویب‌نامه موضوع افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های تابع دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، کاهش ماهانه ۵ درصد از تخصیص مصوب دستگاه‌هایی که متناسب که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به افزایش سهام شناور آزاد شرکت های مندرج در تصویب نامه دولت نمی‌کنند، با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

هم چنین، براساس اصلاحیه یادشده، در صورتی که تا پایان مهرماه سال امسال دستگاه‌های مشمول این تصویب ­نامه نسبت به اجرای بند یاد شده اقدام نکنند، سازمان خصوصی­ سازی مکلف است طبق شرایط بازار نسبت به فروش سهام با رعایت احکام مربوط از قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تا نصاب‌های تعیین ­شده در بند یادشده اقدام کند و گزارش آن را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کند.