مرکز علمی کاربردی سحرخیز در رشته تولید و فرآوری زعفران در مقطع کاردانی، بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

پذیرش دانشجو بدون آزمون ورودی ؛
در مقطع تحصیلی
“کاردانی تولید و فرآوری زعفران “
در مرکز علمی کاربردی گروه سحرخیز

فرصت طلایی آموزش حرفه ای تولید و فرآوری زعفران

با اعطای مدرک مورد تأیید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

درمرکز علمی کاربردی گروه سحرخیز با پشتوانه ۸۸ سال قدمت ، تفاوت در آموزش و تمایز در مهارت آموزی را تجربه کنید.

۰۵۱-۳۵۴۱۴۴۱۸
۰۵۱-۳۵۴۱۴۴۱۹