احسان عامری مقدم، مدیر آموزش و فرهنگ‌سازی شرکت اطلاع‌‌رسانی و خدمات بورس شد.

به گزارش بورس امروز، احسان عامری مقدم، مدرس دانشگاه و مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار که حدود یک دهه در عرصه آموزش بازار سرمایه فعالیت دارد، مدیریت آموزش و فرهنگ سازی شرکت اطلاع‌ رسانی و خدمات بورس را به عهده گرفت.

وی دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تهران است و اکنون در مقطع دکترای اقتصاد مالی ادامه تحصیل می دهد.

توجه ویژه به تهیه و تدوین سند راهبردی فرهنگ‌سازی و آموزش با توجه به آزادسازی سهام عدالت، اجرای برنامه‌های عملیاتی و هدفمند برای اقشار مختلف جامعه با هدف توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و افزایش دانش مالی، توجه ویژه به تولید محصولات فرهنگی و آموزشی جدید، ساماندهی موسسه‌های آموزشی بازار سرمایه و ارتباط مداوم با رسانه‌های جمعی از جمله اهداف این مدیر فعال بازار سرمایه اعلام شده است.