شرکت پتروشیمی نوری از تایید پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی خود از سوی حسابرس و بازرس قانونی خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی نوری از سوی حسابرس و بازرس قانونی تایید شد.
در صورت انجام این افزایش، سرمایه شرکت از مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال افزوده خواهد شد.
محل تامین این افزایش ۲۰۰ درصدی از محل سود انباشته است.
شایان ذکر است منظور از این افزایش سرمایه جبران بخشی از مخارج سرمایه انجام شده جهت خرید پروژه هنگام است.

  • منبع خبر : کدال

بیشتر بخوانید: اخبار نماد نوری