از نگاه تکنیکال ( دیتای مورد نظر لگاریتمی می باشد ) این نماد در حال حاضر در قالب یک حرکت رو به رشد کانالیزه میانمدت قرار داشته ، اما در کوتاه مدت درون موج اصلاحی b از ۴ اصلاحی از ۵ صعودی ، در نوسان است .

بابک افشار کارشناس بازار سرمایه با خبرنگار بورس امروز در رابطه با وضعیت گروه خودرو سازی بهمن به گفتگو پرداخت.

افشار عنوان کرد: گروه خودرو سازی بهمن خبهمن شاید تنها مجموعه ای در بین خودرو سازها باشد که روند بنیادین راضی کننده ای نسبت به هم گروهی های خود داشته است .

وی افزود: این نماد که در شش ماهه نخست سال ۱۳ ریال سود در گزارش حسابرسی نشده خود اعلام نموده و اخیرا تغییر در سمت مدیرعامل را شاهد بوده ، به مدد زیر مجموعه هایی مانند خدیزل و وبهمن در کنار افزایش نرخ محصولات ، نوید دهنده افق امیدوار کننده ایی در گزارشات آتی می باشد .

کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: از نگاه تکنیکال ( دیتای مورد نظر لگاریتمی می باشد ) این نماد در حال حاضر در قالب یک حرکت رو به رشد کانالیزه میانمدت قرار داشته ، اما در کوتاه مدت درون موج اصلاحی b از ۴ اصلاحی از ۵ صعودی ، در نوسان است .با پایان حرکت اصلاحی مفروضه ، انتظار میرود در میان‌مدت خبهمن را در محدوده ۱۵۰ الی ۱۷۵ تومان ببینیم .

 

بیشتر بخوانید:  سجام ۱۰ هزار میلیارد تومان سود را به دست ۹.۷ میلیون سهامدار رساند