مدیرعامل شرکت نیرو کلر از تعمیر و شروع به کار دوباره یکی از الکترولایزرهای اصلی شرکت خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، وحید نام نیک گفت: توقف یکی از الکترولایزرهای اصلی شرکت به دلیل مشکل پیش آمده در ترانس برق بوده است. این اتفاق باعث کاهش تولید روزانـه حـدود ۵۰ تن کلر و ۵۵ تـن سـود کـاستیـک ۱۰۰ درصد شــده بود.

وی ادامه داد: ترانس مورد نظر تعمیر و نصب شد. همچنین الکـترولایز اصلی شرکت شروع به فعالیت کرده است. خوشبختانه مشکلی در زمینه تولید در حال حاضر وجود ندارد و با حدود ۸۰ درصد ظرفیت در حال تولید است.

  • منبع خبر : کدال