شرکت کی بی سی از تایید افزایش سرمایه خود از سوی حسابرس و بازرس قانونی خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، حسابرس و بازرس قانونی با پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت کی بی سی موافقت کرد.

در صورت اعمال این افزایش، سرمایه فعلی شرکت از ۲۹۰ میلیارد ریال به ۴۱۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

این افزایش ۴۱ درصدی با هدف اصلاح ساختار مالی از طریق جلوگیری از خروج سرمایه در گردش و افزایش سودآوری پیشنهاد شده است.

  • منبع خبر : کدال