شرکت فن آوا از انعقاد قرارداد جدیدی میان شرکت فن آوا کارت و ایران ارقام در خصوص ارائه خدمات خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، قراردادی فی مابین شرکت گروه فن آوا کارت (از زیرمجموعه‌های گروه فن آوا با نماد «فن آوا») در روز ۲۵ شهریورماه منعقد شد.

موضوع این قرارداد هدایت تراکنش شاپرکی انجام شده برروی پایانه‌های فروشگاهی بازاریابی شده از سوی شرکت بر روی سوئیچ فن آوا بوده است.

باتوجه به اینکه زمان اجرای قرارداد به مدت ۲ سال کامل شمسی است و انعقاد قرارداد، تشریفات قانونی برگزاری مناقصه نداشته است؛ همچنین مبلغ قرارداد نیز به طور دقیق مشخص نشده است، بررسی آثار سود و زیانی این قرارداد درحال حاضر قابل شناسایی نیست.

  • منبع خبر : کدال