در این پادکست؛به بررسی عوامل اثر گذار بر قیمت جهانی نفت،پرداخته شده است.

بررسی عوامل اثر گذار بر کاهش قیمت جهانی نفت،با اجرای فردین آقا بزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک دی

افزایش تولید نفت به منظور جایگزینی نفتی که قرار بوده از ایران تحریم شود،یکی از دلایلی است که منجر به کاهش قیمت جهانی نفت شده است و همزمان معافیت برخی از کشورها که تا پیش از این قرار بوده معافیتی نداشته باشند.

بیشتر بخوانید:  تحليل سه فلز گرانبها در بازارهای جهانی