گزارش های مهم در کدال در هفته ی گذشته

سارا مخلصی،کارشناس بازار سرمایه در رابطه با گزارش های مهم در کدال با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

کپشیر

در ۶ ماهه ۱۵۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه ۴۳% رشد داشته و نسبت به ۳ ماهه نیز پیشرفت کرده است . شرکت در ۳ ماهه ۲۰ ریال محقق کرده است .در مهر ۵۴ میلیارد ریال فروش زده است که نرخ فروش ایزوگام با رشد به عدد ۱۵۸,۹۹۱,۳۴۲ ریال و پشم شیشه ۵۹,۳۴۹,۱۵۳ ریال رسیده است. فروش مرداد ماه ۴۸ میلیارد ریال و نرخ فروش ۳۷,۳۰۰,۳۷۵ ریال بوده است . در شهریور این عدد ۷۱ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش رشد بسیار خوبی داشته و به رقم ۶۸,۹۲۹,۸۵۳ ریال رسیده است.میزان فروش هفت ماهه شرکت ۳۲۴ میلیارد ریال گزارش شده که در مدت مشابه سال قبل این مبلغ ۲۹۴ میلیارد ریال بوده است.

زقیام

شرکت در مهر ۱۲۳ میلیارد ریال درامد داشته است که این میزان مشابه شهریور ماه بوده است در مجموع ۷ ماهه ۷۲۰ میلیارد ریال فروش داشته همچنین نرخ شیر از ۱۴۱۴۰ به ۱۵۷۰۰ رسیده است.در ۳ ماهه ۵۸ و در ۶ ماهه با رشدی خوب ۳۰۶ ریال سود را محقق کرده که گزارش بسیار خوبی بوده است.

کگل

میزان فروش شرکت در مهرماه به میزان ۶۶۴۷ میلیارد ریال بوده است نرخ فروش گندله ۵,۹۹۵,۶۰۹ و نرخ گندله صادراتی ۹,۲۸۹,۲۸۴ ریال است . درشهریور فروش ۷۶۷۵ میلیارد ریالی را داشته نرخ فروش گندله با کمی رشد به ۵,۹۰۶,۹۴۸ ریال رسیده سهم در مرداد ۴۹۴۵ میلیارد ریال فروش داشته است ، فروش شرکت در تیر ۴۹۹۷ میلیارد ریال و در خرداد ۵۳۳۸ میلیارد ریال بوده است .در مجموع هفت ماهه ۴۴۰۵۹ میلیارد ریال فروش داشته که فروش سال ۹۶ در ۷ ماهه ۲۵۵۸۰ میلیارد ریال بوده است که حاکی از روند رو به رشد شرکت میباشد.

بیشتر بخوانید:  زعفران نگین پَرچمدار بازار گواهی سپرده کالایی

پارس

میزان فروش شرکت در مهرماه تنها ۶۸۹۶ میلیارد ریال بوده است استايرن منومر با نرخ ۶۵,۸۳۵,۶۵۲ و پروپان را با نرخ ۴۷,۹۵۹,۶۳۹ فروخته است.درشهریور شرکت ۹۴۵۶ میلیارد ریال فروش داشته است .در شهریور نرخ پروپان به ۴۲,۵۱۵,۳۹۱ ریال ، بوتان هم به همین شکل و نرخ استایرن منومر به ۶۳,۱۱۹,۰۱۷ ریال رسیده است.در مجموع در۷ ماهه ۵۲۵۷۸ میلیارد ریال فروش داشته است که عملکرد خوبی نسبت به سال گذشته را شاهد هستیم سهم در ۷ ماهه سال ۹۶ مبلغ ۳۵۲۶۹ میلیارد ریال فروش داشته است.

مبین

در مهرماه شرکت ۵۴۸۸ میلیارد ریال درامد داشته در شهریور ۵۸۸۰ میلیارد ریال . جمع فروش هفت ماهه به ۳۰۴۸۳ میلیارد ریال رسیده است این میزان در مدت مشابه سال ۲۱۶۸۹ میلیارد ریال بوده است.

ذوب

ذوب در شهریورماه ۶۰۷۴ میلیارد ریال فروش داشت که عدد بسیارخوبی است نرخ شمش ۳۸,۸۲۲,۸۰۲ تیراهن ۳۵,۵۰۱,۱۲۱ و میلگرد ۳۵,۸۷۱,۸۱۵ ریال بوده است در مرداد با کمی رشد نسبت به تیر ۵۷۰۴ میلیارد ریال بوده است . در تیرماه تیراهن را با نرخ ۲۹,۸۱۷,۶۰۸ میلگرد را نیز با نرخ ۲۸,۱۰۳,۴۷۵ و شمش را با نرخ ۲۱,۲۲۶,۵۱۴ فروخته در مرداد تیراهن را با نرخ ۳۲,۶۴۷,۴۲۵ میلگرد را نیز با نرخ ۳۴,۳۴۲,۷۸۳ و شمش را با نرخ ۳۹,۱۱۷,۶۹۸ فروخته که نشان از صادرات با نرخ جدید است مجموع فروش در۷ ماهه ۳۳۳۲۸ میلیارد ریال بوده است در مهرماه سال ۹۶ فروش ۱۹۶۰۱ و در مهر سال ۹۷ این عدد به ۳۳۳۲۸ میلیارد ریال رسیده است.عمده فروش مهر شمش است که با نرخ ۵۱,۵۶۲,۸۵۴ انجام شده که نشان میدهد تولید تیراهن کمی کم شده ولی در مجموع نرخ فروش میلگرد به ۳۷,۳۳۰,۰۳۰ ریال رسیده است .

بیشتر بخوانید:  شفاف سازی های مدیرعامل بانک سرمایه در مورد واگذاری بیمه معلم و ورود به سهام موسسه مولی الموحدین و تامین سرمایه سپهر

شرانل

شرانل در مهر ۲۳۲۶ میلیارد ریال فروش داشته که عدد قابل توجهی میباشد نرخ فروش ۴۳,۴۱۴,۸۱۳ ریال بوده است ، در شهریور ۱۸۹۴ میلیارد ریال فروش با نرخ ۳۶,۳۳۳,۸۳۷ ریال انجام شده همچنین فروش مردادماه به میزان ۱۵۲۱ میلیارد ریال بوده است که نرخ فروش ۳۰,۳۲۲,۴۴۷ ریال بوده است . جمع فروش۷ ماهه ۱۰۴۳۸ میلیارد ریال گزارش شده که در مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۵۷۳ میلیارد ریال بوده است .

خراسان

شرکت در مهرماه ۶۲۹ میلیارد ریال فروش داشته است اوره صادراتی را ۲۱,۴۶۶,۷۳۷ ریال یعنی درحدود ۲۸۰ دلار فروخته است همچنین فروش ملامین شرکت نیزخوب بوده است.جمع فروش ۷ ماهه ۴۱۹۴ میلیارد ریال است که این عدد مدت در مشابه سال قبل ۲۸۹۹ میلیارد ریال بوده است. خراسان در شهریور ۶۸۴ میلیارد ریال با نرخ اوره صادراتی ۱۹,۹۷۶,۹۷۰ فروش زده است .

فملی

شرکت در مهرماه ۴۲۷۱ میلیارد ریال فروش داشته است نرخ کاتد ۳۸۲,۹۹۰,۲۰۲ ریال و مفتول ۵۶۵,۴۴۴,۳۱۲ ریال بوده است جمع فروش ۷ ماهه به ۴۸۲۴۴ میلیارد ریال رسیده است و موجودی های شرکت در حال افزایش است.

نوری

پتروشیمی نوری در آستانه پذیرش گزارش خود را منتشر کرد در مهر با فروش خوب ۲۱۶۶۷ میلیارد ریال مواجه بوده در شهریور با یک رشد به میزان ۱۶۲۹۴ میلیارد ریال رسیده و در مرداد عدد از تیر کمتر بود و ۹۳۱۴ میلیارد ریال فروش را داشته است در تیرماه فروش ۱۲۰۸۲ در مجموع ۷ماهه ۹۳۷۲۰ میلیارد ریال فروش داشته است که شاهد افزایش نرخ ها نیز هستیم. این عدد در مدت مشابه سال قبل مبلغ ۴۸۱۱۴ میلیارد ریال بوده ،پیشرفت فروش در زیر مجموعه های فارس علی الخصوص در دوماه گذشته بسیار چشمگیر بوده است.

بیشتر بخوانید:  فولاد اکسین خوزستان سومین تولیدکننده فولاد ایران

شسپا

درمهرماه ۳۰۵۶ میلیارد ریال فروش داشته است که نرخ  فروش انواع روانکار ۶۹,۹۷۹,۲۲۸ ریال گزارش شده است. در شهریور با فروش  ۲۷۶۴ میلیارد ریالی مواجه  شده  نرخ  فروش ۵۶,۹۰۵,۱۱۱ و در مرداد  ۲۰۷۵ میلیارد ریال با نرخ  فروش ۵۱,۰۷۷,۷۶۶ ریال بوده است.جمع فروش۷ ماهه ۱۴۷۶۷ میلیارد ریال بوده است که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۹۳۲۴ میلیارد ریال بوده که نشان دهنده عملکرد خوب شرکت میباشد.