توافق گردید کل فرایند تعیین کیفیت و قیمت قراردادها تا پایان آبان ماه ۹۷ انجام گردد .شرکت های تولید کننده زغال سنگ نسبت به تداوم ارسال زغال سنگ مطابق ماه های قبل اقدام نماید و ذوب‌آهن اصفهان نیز مطابق توافقات وجه زغال سنگ خریداری شده را پرداخت نماید.

سعید صمدی،دبیر انجمن زغال سنگ ایران عنوان کرد : جلسه بررسی شرایط فنی قراردادهای فروش زغال سنگ تولید داخل به ذوب آهن اصفهان، در پنجم آبان ماه ۹۷، با حضور معاونت بازرگانی و مدیریت خرید و مدیریت کک سازی ذوب آهن اصفهان از یک طرف و رئیس انجمن زغال سنگ ایران و مدیران عامل شرکت های تولید کننده و فروشنده کنسانتره زغال سنگ از طرف دیگر برگزار گردید.

وی افزود: در این جلسه کلیات مربوط به کیفیت زغال سنگ کک شو تحویلی از معادن داخل کشور به ذوب آهن اصفهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و آیتم های اصلی تعیین و در خصوص تعیین نرم برای دو آیتم خاکستر و رطوبت توافق حاصل شد.برای بررسی و تعیین نرم در سایر پارامترها در جلسه مشترک به تاریخ ۱۲ آبان ۹۷ اقدام می گردد.

دبیر انجمن زغال سنگ ایران اشاره کرد:پس از برگزاری دو جلسه فوق الذکر برای تعیین کیفیت در جلسه سوم قیمت مورد توافق طرفین تعیین و نتیجه جهت تصویب به هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان ارائه می شود.

صمدی در انتها اضافه کرد: توافق گردید کل فرایند تعیین کیفیت و قیمت قراردادها تا پایان آبان ماه ۹۷ انجام گردد .شرکت های تولید کننده زغال سنگ نسبت به تداوم ارسال زغال سنگ مطابق ماه های قبل اقدام نماید و ذوب‌آهن اصفهان نیز مطابق توافقات وجه زغال سنگ خریداری شده را پرداخت نماید.

بیشتر بخوانید:  مصوبه واگذاری سهام دولت در برخی از شرکت ها به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد