اطلاعات جدید و پیامدهای تصمیمات تیم اقتصادی جدید دولت موضوعی است که منجر خواهد شد تا بازار خود را برای تداوم روند و یا اصلاح قیمت ها آماده سازد.

مهدی رباطی،مدیر عامل کارگزاری بورس بیمه ایران با توجه به حبابی دانستن قیمت سهام برخی از شرکت ها، بازار سرمایه را در کوتاه مدت نیازمند استراحت دانست و تصریح کرد: در حال حاضر قیمت های موجود در بازار سرمایه پایین تر از  ارزش روز مورد معامله قرار می گیرد به گونه ای که قیمت‌ها و ارزش بازار با ارزش جایگزینی و دارایی  شرکت‌ها فاصله زیادی دارد.

رباطی معتقد است:به طور قطع اگر اقتصاد کشور از یک شرایط منطقی و ‌رونق تولید برخوردار شود،ارزش جایگزینی دارایی‌ها در قیمت سهام منعکس خواهد شد. اما از آنجایی که در این شرایط نیستیم و شرایط از منظر رشد تولید ناخالص و تشکیل سرمایه‌ثابت، خالص یا نرخ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مناسب نیست، از این رو دلیلی ندارد که این اثرگذاری در قیمت سهام منعکس شود.

مدیر عامل شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران خاطرنشان ساخت: معمولا معاملات سهام خرد در بازار بر مبنای جریان نقدی آتی سهام انجام می شود و انتظار بازار از سودآوری شرکت‌ها با توجه به وضعیت ارز و دیگر مولفه‌ها تاثیر می‌گیرد.

بیشتر بخوانید:  جذب منابع بدون اتکا بر نرخ سود