«شرنگی» همه سهام تحت مالکیت خود را در ۲ شرکت شیشه قزوین و شیشه همدان واگذار کرد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین اعلام کرد که این شرکت تعداد ۹ میلیون و ۸۷ هزار و ۹۶۳ سهم از سهام شرکت شیشه همدان با نماد کهمدا را در بازار اول بورس فروخته است.

مبلغ فروش این سهام برابر با ۲۹۸ میلیارد و ۲۸۹ میلیون ریال است.

سود حاصل از فروش برای این شرکت ۲۹۶ میلیارد و ۲۴۴ میلیون ریال بوده است. لازم به ذکر است کل سهام شیشه همدان متعلق به شرکت صنایع شیمیایی رنگین فروخته شد و مالکیت آن به صفر رسیده است.

این شرکت تعداد ۴۰۰ هزار سهم شیشه قزوین با نماد کقزوی متعلق به «شرنگی» را واگذار کرد.

مبلغ حاصل از این معامله ۵میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال بوده است. که سود حاصل از آن ۵ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال محقق شده است.

طبق این گزارش سود ناشی از معاملات فوق برای شرنگی مبلغ ۳۰۱ میلیارد و ۶۰۳ میلیون ریال با تأثیر مثبت مبلغ ۶ هزار و ۴۱۷ ریال روی سهم شرکت بوده است.

  • منبع خبر : کدال