رئیس هیئت‌مدیره بیمه سرمد از رشد 83 درصدی حق بیمه تولیدی شرکت در 4 ماه نخست سال نسبت به همین مدت در سال گذشته خبر داد.

به گزارش بورس امروز، مجتبی کاتب درباره عملکرد چهار ماهه سرمد در سال ۹۹ گفت: عملکرد شرکت نشان می‌دهد که مسیر رشد بیمه سرمد در چهار ماه ابتدایی سال هم ادامه پیدا کرده و موفقیت‌های سرمد در سال گذشته اتفاقی نبوده است.

وی با اشاره به رشد حق بیمه تولیدی شرکت گفت: در چهار ماه نخست سال ۹۹ حق بیمه تولیدی شرکت ۸۳ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و تعداد بیمه‌نامه‌های صادره نیز ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

۱۴۷ درصد افزایش توانگری مالی بیمه سرمد

رئیس هیئت‌مدیره بیمه سرمد گفت که این شرکت با حفظ توانگری سطح یک، ضمن افزایش این نسبت، توانگری مالی خود را به ۱۴۷ درصد افزایش داده است.

کاتب به بخش سرمایه‌گذاری در بیمه سرمد هم اشاره کرد و گفت: بیمه سرمد با ثبت نرخ بازدهی ۱۹۵ درصدی در بخش سرمایه‌گذاری و شناسایی ۲۷۰۰ میلیارد ریال درآمد از این محل در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری، تحولی بزرگ را مدیریت نقدینگی شرکت به نسبت نرخ بازدهی تنها ۱۵ درصدی مدت مشابه سال ۹۸ رقم زده است.

وی افزود: سهم بیمه‌های زندگی از حق بیمه تولیدی نیز در بیمه سرمد به رقم قابل توجه ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است که موفقیت دیگری برای این شرکت است.

  • منبع خبر : ایلنا

بیشتر بخوانید: اخبار نماد وسرمد