بانک آینده ۱۰۰ درصد سهام دو شرکت را در قبال تسویه مطالبات از محل تسهیلات اعطایی تملیک کرد.

به گزارش کدال بورس امروز، بانک آینده ۱۰۰ درصد از سهام شرکت‌های «مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا» و «مدیریت سرمایه آسای دانا» را در قبال تسویه مطالبات (تسویه تسهیلات اعطایی بانک ) تملیک کرده است.

شرکت‌های «مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا» و «مدیریت سرمایه آسای دانا» هر کدام دارنده ۱۰ درصد از سهام بان آینده هستند.

شرکت ارزش آفرین دانا دارنده تعداد ۷۹۰ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۱۰۵ سهم بانک آینده است و شرکت مدیریت سرمایه آسای دانا تعداد ۷۸۴ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۴۶۱ سهم از بانک آینده را تحت مالکیت خود دارد.

جمع مبلغ این معامله ۳۲ هزار و ۹۳۰ میلیارد و ۴۴۶ میلیون ریال اعلام شده است.

  • منبع خبر : کدال