شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) اعلام کرد که سهام جدید حاصل از افزایش سرمایه سهام‌داران را به سهام عادی اضافه کرده است.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) اعلام کرد: با توجه به تکمیلمراحل افزایش سرمایه این شرکت، سهام حاصل از این افزایش سرمایه سهامداران محترم به سهم عادی آنان اضافه شد.

در افزایش سرمایه، سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه  از ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵ هزار و ۱۰۰میلیاردد ریال رسید.

شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه اعلام کرد: همه گواهینامه‌های نقل و انتقال و سپرده سهام این شرکت، صادره توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با سرمایه ۳ هزار و ۴۰۰میلیارد ریالی ، فاقد اعتبار است.

طبق این گزارش، سهامداران محترم برای دریافت گواهینامه جدید با سرمایه ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریالی ، لازم است در سامانه «سجام » ثبت نام و سپس به سامانه درگاه ذینفعان بازار سرمایه به آدرس WWW.ddn.csdiran.com مراجعه و نسخه چاپی گواهینامه جدید را دریافت کنند.

شایان ذکر است تنها از روش یادشده شده می‌توان گواهینامه جدید را دریافت کرد.