در بررسی شاخص در چهارچوب زمانی هفتگی(میان‌مدت) اما به نظر می‌رسد شاخص در شرایط تثبیت جایگاه خود پس از شکست مقاومت پرقدرت خود قرار دارد. در این بازه زمانی احتمال اصلاح کوتاه‌مدت شاخص محتمل به نظر می‌رسد. اصلاحی که می‌تواند در شرایط فعلی و با توجه به خبر خروج برخی از شرکت‌های بزرگ از سبد صندوق‌های قابل معامله ( ETF) محقق گردد اما با نگاه بلندمدت و چشم‌انداز مثبت بازار بعید به نظر می‌رسد خبر صندوق‌های قابل معامله ( ETF) رنگ  و بوی اجرایی به خود گیرد.

به گزارش بورس امروز، در این چهارچوب زمانی می‌توان برای شاخص اصلاحی تا محدوده یک میلیون و نهصد و سی تا چهل هزار واحدی را انتظار داشت و پس از آن مجددا شاهد افزایش تقاضا و در نتیجه ادامه حرکت صعودی باشیم.

در دو تحلیل انتهایی که هر دو در چهارچوب زمانی روزانه تهیه شده‌اند نیز شاهد یک همگرایی مناسب بین تکنیک‌های مختلف(کانالیزه و میانگین متحرک) و همچنین همگرایی(بازه زمانی هفتگی و روزانه) هستیم که همگی آنها به افزایش اعتبار حمایت یک میلیون و نهصد و سی تا چهل هزار واحدی تاکید دارند و نوید یک برگشت مناسب را می‌دهند.

در نتیجه می‌توان اذعان کرد بازار در حال حاضر به لحاظ تعیین یک استراتژی به نوعی می‌تواند فرصت مناسبی برای اصلاح سبد سهام و انتخاب سهام مستعد برای ادامه حرکت صعودی باشد.

 

میر وحید مقیمی اصل

کارشناس بازار سرمایه