شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران (حکشتی) درباره افزایش سرمایه ۳۱ درصدی خود، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام را تمدید کرد.

به گزارش کدال بورس امروز، «حکشتی» با دریافت مجوز از سازمان بورس و تصمیم‌های هیئت مدیره قصد افزایش سرمایه دارد.

سرمایه حکشتی از ۱۶ هزار و ۳۹۳ میلیارد ریال به ۲۱ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال می‌رسد، این افزایش از محل مطالبات و آورنده نقدی به مبلغ ۵ هزار و ۱۶۷ میلیارد ریال تامین می‌شود.

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۸ مرداد تا ۱۶ شهریور تمدید و تعیین شد.