وزارت امور اقتصاد و دارایی از انتصاب سه عضو هیئت نظار بانک مرکزی توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی خبرداد.

به گزارش بورس امروز، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی در احکامی جداگانه علیرضا مرادی، مهدی مرجانی و اشرف سادات میری طامه را به مدت دو سال به سمت عضو هیئت نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

در این احکام تاکید کرده است: نظار جدید بانک مرکزی در انجام کامل وظایف محوله بر اساس ماده ۲۲ قانون پولی و بانکی کشور اهتمام ورزیده و گزارش‌های مربوط به عملکرد این بانک را به‌طور مستمر از طریق رئیس هیئت نظار به وزیر اقتصاد ارائه کنند.

احکام صادره از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی به استناد صورت‌جلسه ۱۱ تیرماه امسال مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

  • منبع خبر : وزارت اقتصاد و دارايى