سینا سلیمانی،مدير سرمايه گذاري شرکت مشاوره سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین عنوان کرد: ارزش كل ماركت ما ( شامل بورس و فرابورس ) پيش از شروع رشد ارز ١١٠ ميليارد دلار بود.ارزش كل بورس امروز معادل ٦٦٧٧٠٤٨ ميليارد ريال و ارزش كل فرابورس امروز معادل ١٠٥٦٠٢٨ ميليارد ريال بوده است كه مجموعا ماركت كپ كل بازار […]

سینا سلیمانی،مدير سرمايه گذاري شرکت مشاوره سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین عنوان کرد: ارزش كل ماركت ما ( شامل بورس و فرابورس ) پيش از شروع رشد ارز ١١٠ ميليارد دلار بود.ارزش كل بورس امروز معادل ٦٦٧٧٠٤٨ ميليارد ريال و ارزش كل فرابورس امروز معادل ١٠٥٦٠٢٨ ميليارد ريال بوده است كه مجموعا ماركت كپ كل بازار ما دقيقا برابر خواهد شد با ٧٧٣٣٠٧٦ ميليارد ريال!

وی ا فزود: اگر ارزش كل ماركت امروز را بر ارزش پيش از شروع رشد دلار تقسيم كنيم ( ١١٠ ميليارد دلار ) به رقم ٧٠٣٠ تومان خواهيم رسيد. يعني كل بازار ما امروز حدودا با دلار ٧٠٣٠ تومان منطبق است.بنابراين اگر ارزش بازار را با دلار ٨٠٠٠ توماني در نظر بگيريم ، بازار توانايي رشد حداقل ١٣-١٤٪؜ را دارد و سقف ١٩٧ واحدي به عنوان ارزش بازار با دلار ٨٠٠٠ توماني شناسايي ميشود.

مدير سرمايه گذاري شرکت مشاوره سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین خاطرنشان کرد: لذا واكنش بازار به محدوده ١٩٥ هزار واحد واكنش غير معقول و غير منطقي نبود اما اينكه فلان شركت به روش خاصي اقدام يه فروش كرده است و يا تحركات خاصي از سمت اشخاص خاصي صورت گرفته است بحثي متفاوت است كه خارج از روند ارزش سهام و بازار خواهد بود. بنابراين همه چيز را نبايد به هم بافت براي نتيجه گرفتن. قطعا خطا يا تخلفي در كار بوده است اما بحث ارزش بازار بحثي مجزا است و وابسته به شخص نيست !

بیشتر بخوانید:  بررسی لغو ممنوعیت معاملات الگوریتمی در بورس