شماره ۴۹ نشریه بورس امروز، در مرداد ماه ۱۳۹۹ منتشر شد.

در این شماره به موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و همچنین تاثیر کرونا برتشکیل مجامع شرکت های سهامی پرداخته شده است.

مجمع عمومی سالانه یکی از مجامعی است که در شرکت های سهامی از اهیمت بسیاری برخوردار است و تصمیمات مهم در ارتباط با تقسیم سود بین سهامداران در این گردهمایی ها بررسی می شود .همچنین وضعیت معاملات سهام در شرایط صعودی و نزولی ، ابزارهای مشتقه و نوآوری در ابزارهای متعدد مالی با توجه به تحولات در اقتصاد جهانی و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. روش های افزایش سرمایه و مزایای افزایش سرمایه از محل آورده و مبحث کمکهای بازار سرمایه به تأمین مالی دولت، با توجه به این که بازار سرمایه به عنوان یک محل برای تأمین مالی نه تنها مختص شرکتها نیست بلکه محلی برای تأمین مالی و اجرای کامل مفاد بودجه دولتها در سراسر دنیا است، تحلیل شده است. همچنین در این شماره بورس امروز نگاهی به وضعیت درآمدهای مشاع بانکهای بورسی ایران، خصوصی سازی هپکو، جایگاه صنعت لیزینگ در وضعیت اقتصادی ایران، رکورد شرکت فولاد آلیاژی ایران و نقش نقش مؤثر آن در حوزه تولید محصولات فولادی برای صنایع مختلف کشور شده است. مساله عدم توازن قیمتی و تاثیر آن بر افزایش هزینه ها در بخش معادن چند صفحه از این شماره را به خود اختصاص داده است. حواشی موجود در ارتباط با خروج فرولاد از بورس کالا باعث شد تا در این شماره نگاهی به این صنعت پویا و وضعیت آن بپردازیم و وضعیت خروج یا عدم خروج آن از بورس کالا و همچنین میزان افزایش سرمایه و ضرورت تعدیل قیمت ها را برانداز کنیم . در این شماره بورس امروز به تفصیل در چندین صفحه به صنعت پتروشیمی و حواشی آن پرداخته است. علاوه بر آن مساله حمل و نقل ریلی و توسعه آن شرح داده شده است. بورس امروز در این شماره فروش متری مسکن توسط اوراق سلف موازی با توجه به بدیع بودن طرح مذکور را بررسی کرده است.

 

دریافت نسخه الکترونیکی