نیما آزادی،تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرد:باید به عدم شفافیت، تخلف و دستکاری های مدیران شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری ،صندوق های بانک ها و ….. فعال در بازار سرمایه معترض بود. وی افزود:حساب پول های سالم و افرادی که صداقت در کار دارند جداست طرف صحبت،با پول هایی است که بخاطر سرمایه […]

نیما آزادی،تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرد:باید به عدم شفافیت، تخلف و دستکاری های مدیران شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری ،صندوق های بانک ها و ….. فعال در بازار سرمایه معترض بود.

وی افزود:حساب پول های سالم و افرادی که صداقت در کار دارند جداست طرف صحبت،با پول هایی است که بخاطر سرمایه شخصی،اموال دولتی را در مسیر سرمایه گذاری خود هدایت می کنند.

 

بیشتر بخوانید:  نسخه اولیه دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری‌های بورس تصویب شد