مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس از پذیرش ۴ شرکت جدید در بورس کالا خبرداد.

به گزارش بورس امروز، مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس کالای ایران طی صدور اطلاعیه‌های مجزا، از پذیرش تیرآهن فولادی، شمش روی، قیر و عایق رطوبتیچهار شرکت در بازار اصلی این بورس خبر داد.

 براساس اطلاعیه‌های صادره، پذیرش کالای تیرآهن فولادی تولید شرکت مجتمع فولاد البرز غرب، پس از بررسیمدارک و مستندات در دویست و شصتمین نشست کمیته عرضه در روز شنبه (۱۱ مردادماه)، در بازار اصلی شرکت بورس کالا تصویب شد.

کالای شمش روی تولید شرکت روئین طلای زنجان، پس از بررسی مدارک و مستندات در نشست اخیر کمیته عرضه در بازاراصلی پذیرش شد.

در این نشست، کمیته عرضه بورس کالا محصول قیر تولیدی شرکت پترو کالای هکمتان را نیز پس از بررسی مدارک و مستندات دربازار اصلی بورس کالا پذیرش کرد.

این کمیته همچنین پذیرش کالای عایق رطوبتی تولید شرکت آذربام دلیجان را نیز تصویب کرد.

  • منبع خبر : کالا خبر