مدیر واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذاران برای حضور در بازار سرمایه و حمایت ازحقوق سرمایه‌گذاران در بازار را از اهداف کاهش کارمزد معاملات سهام برشمرد.

سجاد میرزایی به خبرنگار بورس امروز گفت: حق نظارت سازمان بر معامله‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری (۲۵ درصد) پیش‌تر کاهش نیافته بود، اما از یکم مردادماه حق نظارت سازمان بوس و اوراق بهادار ایران کاهش یافته است و در پی آن هزینه معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به همان نسبت کاهش می‌یابد.

وی افزود: ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۷۲ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش کارمزد کارگزاران و ارکان بازار از معاملات سهام و حق تقدم سهام در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از یکم مردادماه اجرایی شد.

مدیر واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد: این موضوع با هدف کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذاران برای حضور در بازار سرمایه و حمایت ازحقوق سرمایه‌گذاران در بازار بوده است که از طریق تخصیص کارمزد ارکان به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه منجر می‌شود.

میرزایی اظهار کرد: ۲۰ درصد کارمزد ارکان بازار سرمایه کاهش می‌یابد، از طرف دیگر ۳۰ درصد از کارمزدهای ارکان که به حساب سرمایه‌گذاران واریز میشود از این پس به صندوق حمایت توسعه بازار واریز می‌شود و به نام آن ارکان صدور واحد صورت می‌گیرد.

وی گفت: می‌توان چنین گفت که حجم دارایی صندوق حمایت توسعه بازار افزایش می‌یابد.

از یکم مردادماه ۱۳۹۹ پیرو ابلاغیه ۱۱۰۲۰۰۲۷۲ سازمان بورس و اوراق بهادار ایران مبنی بر کاهش کارمزد کارگزاران و ارکان بازار، سازمان بورس ۷۵ درصد از حق نظارت خود را کاهش داد.