شرکت مس سرچشمه از ثبت افزایش سرمایه خود را در مرجع ثبت شرکت‌ها خبرداد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت مس سرچشمه سرمایه خود را از مبلغ ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال  به مبلغ ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش داد.

این افزایش که معادل یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال  بوده است از محل مطالبات و آورده نقدی تامین شده است.

  • منبع خبر : کدال