حجم دارایی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه از محل 30 درصد کارمزد معاملات افزایش می‌یابد.

به گزارش بورس امروز، معادل ٣٠ درصد از درآمد ناشی از کارمزد معاملات شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت‌های کارگزاری، از معاملات «سهام» و «حق تقدم سهام»، به صورت روزانه توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کسر و به حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه واریز می‌شود.