شركت گروه بهمن (خبهمن) ۰،۱۶ درصد از کل حق مالکیت خود در ایران خودرو را واگذار کرد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت گروه بهمن ۰،۱۶ درصد از مالکیت سهام ایران خودرو را واگذار کرد.

این مقدار سهم معادل تعداد ۴۵۹ هزار و ۲۹۲ میلیارد و ۲۲۴ میلیون سهم است. قیمت واگذاری هر سهم ۷ هزار و ۶۸۱ ریال اعلام شده است. جمع مبلغ معامله ۳ هزار و ۴۶۰ میلیاردو ۵۱۱ میلیون ریال برآورد شده است. درصد مالکیت «خبهمن» قبل از این واگذاری ۰،۲۳ درصد بوده و پس از واگذاری به ۰،۰۷ درصد کاهش یافته است.
لازم به ذکر است بهای تمام شده سهام واگذار شده معادل ۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد و ۹۲۶ میلیون ریال است.

همچنین سود حاصل از این معامله پس از کسر هزینه های انتقال برای گروه بهمن ۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد و ۶۳۴ میلیون ریال است.

  • منبع خبر : کدال

مشاهده صفحه ی اخبار و تحلیل های گروه بهمن ( خبهمن )