مهدی بستانچی،عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیستم در رابطه با وضعیت بازار ارز با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت. بستانچی عنوان کرد:بالآخره بعد از چندین روز پر تلاطم در بازار غیر رسمی ارز آرامش نسبی به این بازار بازگشت، اما نکته بسیار مهمی که این تلاطمات برای آن بخشی از بازیگران غیر […]

مهدی بستانچی،عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیستم در رابطه با وضعیت بازار ارز با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

بستانچی عنوان کرد:بالآخره بعد از چندین روز پر تلاطم در بازار غیر رسمی ارز آرامش نسبی به این بازار بازگشت، اما نکته بسیار مهمی که این تلاطمات برای آن بخشی از بازیگران غیر حرفه‌ای بازار به همراه داشت این بود که بازار ارز بازاری است با ریسک بسیار بالا که پیش‌بینی آن با توجه به اینکه مولفه های تاثیر گذار در شرایط کنونی که از فاکتور های اقتصادی فاصله گرفته و بر عوامل روانی استوار شده بسیار دشوار است.

وی افزود:این جابجایی اثر موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ارز شده که همچنان که در مطالب قبلی عنوان شد ورود به این بازار به بازیگران غیر حرفه‌ای و هم‌چنین با درجه ریسک پذیری پایین اصلا توصیه نمی‌گردد. اما نکنه دیگری که تلاطمات اخیر این بازار داشت برگشت قیمت از دو حد انتظاری در بازار بود که اولی اثری کاهشی و دومی اثری افزایشی بر بازار گذاشت .

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیستم اشاره کرد:کاهش قیمتی که بعد از افزایش قیمت ارز قبل از سفر رییس جمهوری ایران به آمریکا از پیش‌بینی بیش از حد منفی در مورد جلسات شورای امنیت و نشست عمومی این سازمان بوجود آمده بود و افزایشی که بعد از تصویب جنجالی بند fatf در مجلس از پیش‌بینی بیش از اندازه‌ مثبت در بازار بوجود آمده بود.

بستانچی در انتها اشاره کرد:این اتفاقات به خوبی نشان داد که افزایش و کاهش های یکباره که از تبلیغات منفی و یا مثبت با ایجاد جو روانی برای خریداران غیر حرفه‌ای خرد بوجود می‌آید اثر ماندگاری در بازار نخواهد داشت .لذا پیش‌بینی می‌شود درصورت عدم وقوع اتفاقات غیر منتظره ،بازار در روز های آینده تعادلی نسبی را خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:  حفظ سودآوری در بیمه پاسارگاد