مدتها است شناسایی درآمدهای موهومی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری زیانده و توزیع سود براساس سودهای موهومی مورد انتقاد صاحب نظران است. سود موهوم می تواند ناشی از رویه های نادرست سیستم حسابداری باشد به عنوان مثال تجدید وام معوق و سود متعلقه به شکل وام جدید و شناسایی درآمد، سود و تقسیم آن است.

محمد خانزاده،معاون اجرایی تامین سرمایه تمدن با خبرنگار بورس امروز در رابطه با وضعیت بازار پول ،به گفتگو پرداخت.

خانزاده عنوان کرد: موضوع مهمی که به نظر می رسد سیاست های بانک مرکزی را تحت عنوان سیاست های پولی بی اثر کرده است، عبارت است از شناسایی درآمدهای موهومی، بازیگران بد نظام مالی و عدم برخورد قاطع بانک مرکزی.مدتها است شناسایی درآمدهای موهومی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری زیانده و توزیع سود براساس سودهای موهومی مورد انتقاد صاحب نظران است. سود موهوم می تواند ناشی از رویه های نادرست سیستم حسابداری باشد به عنوان مثال تجدید وام معوق و سود متعلقه به شکل وام جدید و شناسایی درآمد، سود و تقسیم آن است. دقیقا مثل اینکه کشاورزی ۱۰۰ کیلو برنج برداشت کرده و ۱۵ کیسه ۱۰ کیلویی را برای فروش به بازار عرضه کرده است.

وی افزود:با این اقدام معادلات رستورانها و خانوارها را در محاسبات میزان خرید به هم زده است. نوع دیگر سود موهوم که ناشی از نوع دیگر کلاهبرداری بانکی است معاملات ضربدری و خرید و فروش متقابل مستغلات و شرکت‌ها از یکدیگر به قیمت‌هایی به مراتب بیشتر از قیمت بازار است.

معاون اجرایی تامین سرمایه تمدن در ادامه گفت:موضوع دیگر، بازیگران بد نظام مالی است. منظور آن دسته از بانک ها و موسسات اعتباری است که سپرده های مردم را جمع آوری و بین خود در قالب تسهیلات توزیع کردند و سپرده گذاران را در مقابل بانک مرکزی قرار دادند. بانک مرکزی از محل وجوه عمومی که متعلق به همه مردم است پول سپرده گذاران مضرر را تامین کرده است. لذا می توان با اغماض گفت که حجم مشخصی از پول دو برابر شد.

بیشتر بخوانید:  صندوق پالایش یکم از زیان‌ خارج شده و نماد آن قابل بازگشایی است

خانزاده در انتها اشاره کرد:با وجود بازیگران بد و کلان نظام مالی، امکان رعایت دستورالعمل های وضع شده هم وجود ندارد و رقابت منفی به نفع سپرده گذار شکل گرفته است. این موضوع به ضرر بانک ها تمام می شود. ضرب المثل عامیانه ای که در مورد بانک ها گفته می شد در حال حاضر برعکس شده و فعلا سپرده گذاران از رقابت منفی بانک ها، نهایت سوء استفاده را می برند و نقدینگی خود را سریعا بین بازارهای پول، سرمایه، ارز، سکه و سایر کالاهای فیزیکی  جذاب و با نقدشوندگی بالا جابجا می کنند. شاید یک راه حل اساسی استفاده از ابزارهایی است که امکان جابجایی نقدینگی بیش از حد مشخصی را  بین بانک های مختلف و بازار های موازی کاهش دهد. ابزارهایی که یا وجود دارند و یا باید تولید شوند.