اندوخته بیمه گذاران بیمه زندگی و سرمایه گذاری 23 درصد سود به حساب بیمه گران خود داد.

سعید گیوه چی،مدیر بیمه های عمر و زندگی بیمه معلم عنوان کرد: ازار های مالی شامل بازار سرمایه، پول، کالا، بیمه و سایر است، در این میان بازار بیمه از دو جنبه برای مشتریان حائز اهمیت است:

۱ـ ارائه پوشش های بیمه ای اشخاص، اموال و مسئولیت که در بازارهای مالی دیگر وجود ندارند.از جمله می توان به پوشش های فوت، حادثه، نقص عضو، هزینه پزشکی ناشی از حادثه، امراض خاص که پوشش های حمایتی (در صورت وجود مشکل خصوصا برای سرپرست خانوار)، اشاره نمود.

۲ـ امکان سرمایه گذاری بلند مدت با حق بیمه های ناچیز (سرمایه گذاری خرد) با سود تضمین شده و سود مشارکت در منافع که عموما سودهای حاصل شده بیشتر از سودهای ارائه شده توسط نهادهای تخصصی سرمایه گذاری همچون بانک می باشد. (امتیازات سرمایه گذاری بیمه نسبت به بانک / بورس).

مدیر بیمه های عمر و زندگی بیمه معلم اشاره کرد:حال با این تفاسیر بیمه معلم علاوه بر ارائه پوشش های بیمه مادام العمر و مستمری، در ۷ سال گذشته بطور متوسط ۲۳ درصد سود قطعی (سود تضمینی +سود مشارکت در منافع) به بیمه گذاران بیمه های زندگی و سرمایه گذاری پرداخت نموده است:

سال ۹۰ معادل ۲۱ درصد، سال ۹۱ معادل ۲۲ درصد، سال ۹۲ معادل ۲۳ درصد، سال ۹۳ معادل ۲۴٫۰۵ درصد، سال ۹۴ معادل ۲۵ درصد، سال ۹۵ معادل ۲۳٫۳۰ درصد و ال ۹۶ معادل ۲۲٫۷۰ درصد.

حال به نظر شما نسبت به بازارهای مالی این همه پوشش حمایتی از خانواده جهت جبران خطر و حوادث روزانه و امکان سرمایه گذاری خرد در بیمه سود پایینی می باشد.

بیشتر بخوانید:  خرید و فروش پسته بر اساس استانداردهای بورسی