بررسی نمودار روزانه سهم رایان سایپا نشان می‌دهد که قیمت سهم «ولسپا» درون یک کانال صعودی قرار گرفته است.

به گزارش بورس امروز، با بررسی نمودار روزانه سهم رایان سایپا شاهد هستیم که قیمت درون یک کانال صعودی قرار گرفته است و به نظر می‌رسد با توجه به نزدیک شدن به کف کانال و الگوی ابر سفید پوشاننده در محدوده ۹۲۰ تومان خرید کم ریسکی را بتوانیم داشته باشیم.

محدوده حمایتی بعدی ۸۳۰ تومان است. در صورت واکنش به کف کانال سهم توانایی رشد قیمت را تا محدوده سقف کانال و تا حدود قیمتی ۱۲۵۰ تومان در یک بازه زمانی یک ماه و نیمه و در صورت شکست سقف کانال، محدوده ۱۶۵۰ تومانی را خواهد داشت.

دکتر مهدی میرشاه ولد

تحلیلگر شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان