بازار سرمایه وارد فاز استراحت خواهد شد،اما این استراحت به معنای سقوط شاخص در بورس نخواهد بود.

آرش حبیبی آزاد،مدیر برنامه ریزی سیمان فارس و خوزستان با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

حبیبی آزاد عنوان کرد:نوسانات نرخ ارز موجب رشد شرکت‌ها شده است؛در این میان خریداران و فعالان بازار سرمایه باید به چند نکته توجه داشته باشند، ابتدا ارزش جایگزینی است،کارخانه‌ها تا قبل از رشد نرخ ارز از ارزش کمی برخوردار بودند. اما در حال حاضر وضعیت فرق کرده است.

وی افزود:به عنوان مثال کارخانه‌ای که در بورس از ارزش ۸۰۰میلیارد تومانی برخوردار بوده است، در حال حاضر به یک میلیارد دلار سرمایه احتیاج دارد. نرخ ارز در بازار آزاد برای بازار سرمایه حایز اهمیت است. نقدینگی های موجود در بورس از جنس hotmony یعنی پول هایی است که از سپرده های دیداری مردم در بانک ها به بورس سرریز شده است.

مدیر برنامه ریزی سیمان فارس و خوزستان خاطرنشان کرد:این حجم از نقدینگی که هم اکنون شاهد آن در بورس هستیم، بیش از مقداری است که تحمل جذب در بورس را داشته باشد. اما باید به این نکته توجه داشت که به هرحال این رشد به این شکل قابل استمرار نخواهد بود اما به وضعیت قبل هم باز نخواهیم گشت. در واقع بازار سرمایه وارد فاز استراحت خواهد شد. اما این استراحت به معنای سقوط شاخص در بورس نخواهد بود.

حبیبی آزاد در انتها افزود:بورس نباید بر هجوم خریداران حقیقی سوار شود. در این بازار باید قوانینی مانند سقف روزانه ۵ درصدی اعمال شود تا به واسطه آن بازار به صورت شفاف تر نسبت به صنایع اطلاعات را دریافت کند. به عنوان مثال در صنایع سیمانی به علت مشکلات بیمه‌ای، احتمال قطع صادرات آن وجود دارد. اما اگر این موضوع اطلاع رسانی نشود، با اقبال به سهام سیمانی مواجه خواهیم شد.

بیشتر بخوانید:  امکان افزایش دامنه نوسان نمادهای بورسی با درخواست بازارگردان