طبق اصول رفتاری قیمت‌ها در کانال‌های صعودی قیمت انتظار می‌رود به مرور به سمت سقف کانال صعودی حرکت کند و بازدهی مناسبی را نصیب سهامداران کند.

به گزارش بورس امروز، با بررسی نمودار روزانه سهم ایران‌یاساتایرورابر شاهد حرکت قیمت درون یک ساختار کانالیزه صعودی هستیم و در آخرین اصلاح قیمت از سقف اخیر این کانال در محدوده قیمتی ۳۷۰۰ تومان، قیمت به کف این کانال معتبر رسیده است و محدوده قیمتی ۲۶۰۰ تومان سطحی بسیار کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری روی سهم خواهد بود.

انتظار داریم طبق اصول رفتاری قیمت‌ها در کانال‌های صعودی قیمت به مرور به سمت سقف کانال صعودی حرکت کند و بازدهی مناسبی را نصیب سهامداران کند.

نوید اختری‌زاده

کارگزاری بانک دی