رصت تاريخي اصلاح نظام بانكي همزمان با تسويه بدهي هاي دولت و آزاد سازي دلار معني ديگري جز اصلاح قيمت داراييهاي ملي و ازجمله قيمت سهام را ندارد، چه بهتر كه از هم اكنون در همين بستر همه مسائل را در قالب يك برنامه منسجم در دستور كار قرار دهيم.

داريوش روزبهانه،رئيس هيئت مديره كارگزاري بانك خاورميانه عنوان کرد:بازار سرمايه اين روزها شرايط ويژه ای را از سر ميگذراند كه نتيجه مستقيم هجوم سيل آساي نقدينگي به اين بازار ميباشد.

وی افزود: اطلاع درستي از جنس و تركيب نقدينگي انتقالي به بازار در دست نيست و يقين دارم مديران بازار به اين مسئله توجه دارند كه سهم خريدهاي حقيقي بسيار قابل توجه و از بازارهاي موازي در حال انتقال به بازار ميباشد ،قطعا هر بازاري مانند بازار ما پس از نزديك شدن به قيمتهاي “ذاتي” وارد فاز اصلاح ميگردد كه ميبايست تمهيدات لازم در زمان مذكور از پيش انديشيده شده باشد و گرنه دور نيست ان زماني كه نحوه دادخواهي كدهاي جديدا فعال شده مشابه انچه در مورد ساير بخشهاي اقتصادي ديديم به يك بحران تبديل گردد و صد البته در صورت مديريت درست زير ساختهاي بازار اين ميزان نقدينگي را به فال نيك گرفته و ان را يك تحول تاريخي در ايفاي نقش بازار سرمايه در تامين مالي بنگاهها نيز دانست.

رئيس هيئت مديره كارگزاري بانك خاور ميانه خاطرنشان کرد: همگي در سال ٩٢ شاهد بوديم كه هنگام برگشت شاخص در عدد ٨٩٠٠٠ چگونه سالها بازار را با ركود مواجه كرد لذا بهترين توصيه به دوستان تمهيد مكانيزمي است كه خروجي ان رسانيدن قيمتها به ارزشهاي ذاتي و نقد نمودن بازارها در همان سطوح است و نه برگشتهاي شارپ و رنج اور .به عبارت ديگر اگر داريم اقتصاد را جراحي ميكنيم و فرصت تاريخي اصلاح نظام بانكي همزمان با تسويه بدهي هاي دولت و آزاد سازي دلار معني ديگري جز اصلاح قيمت داراييهاي ملي و ازجمله قيمت سهام را ندارد، چه بهتر كه از هم اكنون در همين بستر همه مسائل را در قالب يك برنامه منسجم در دستور كار قرار دهيم.

بیشتر بخوانید:  کاهش ۴۴ دلاری قیمت مس در بورس فلزات لندن

وی تاکید کرد:انتقال نقدينگي در اين حجم جز با تبيين اين نكته كه منابع ميبايست از جنس سهامداري بوده و عملا به عنوان يك منبع تامين مالي بنگاهها در نظر گرفته شود و نه انگيزه هاي سپكيولاتيو، ميتواند در زمان اصلاح قيمتها اداره بازار را با مشكل مواجه كند.

روزبهانه در انتها افزود:متاسفانه اينجانب واكنش معيني را كه نشان دهد متوليان بازار از طريق جلسه هاي اضطراري، حضور در رسانه ها و نظاير ان از اين فرصت تاريخي استفاده و عموم را نيز نسبت به مزيتها و واقيتهاي بازار اگاه سازند،مشاهده نميكنم.