مدیرعامل تامین سرمایه بانک مسکن از انتشار هزار میلیارد تومان اوراق رهنی در بازار سرمایه خبر داد و گفت: این اوراق از جمله اوراق بهادار با پشتوانه دارایی است که جریان نقدی آن به پشتوانه اصل و بهره‌های پرداختی از تسهیلات رهنی حاصل می‌شود.

به گزارش بورس امروز، بهرنگ اسدی با اشاره به اینکه از امروز (دوشنبه، ۲۳ تیرماه) هزارمیلیارد تومان اوراق رهنی (MBS) در بازار سرمایه منتشر می‌شود، گفت: این اوراق به منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر می‌شود. به عبارتی ابزار بدهی است که نشان دهندۀ حقوق دارندۀ اوراق بر وجوه دریافتنی ناشر است. این اوراق از جمله اوراق بهادار با پشتوانه دارایی است که جریان نقدی آن به پشتوانه اصل و بهره های پرداختی از تسهیلات رهنی حاصل خواهد شد.

وی ادامه داد: ایجاد بازار رهن ثانویه به عنوان یکی از بسترهای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن به عنوان ظرفیت های قانونی پیش بینی شده طبق بند یک ماده ۱۴ قانون سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است.

مدیرعامل تامین سرمایه بانک مسکن با اشاره به اینکه شورای عالی بورس هم بر اساس بند ۲۴ ماده یک و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، اوراق رهنی را به عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار شناسایی و تصویب کرد ، یادآور شد: «دستورالعمل انتشار اوراق رهنی» در ۲۴ آذر ۹۴ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

اسدی در خصوص سازوکار این اوراق گفت: در مدل انتشار این اوراق ابتدا سبدی از تسهیلات با کیفیت خوب بانک مسکن انتخاب شده و براساس مهندسی مالی صورت گرفته، جریانات نقدی آتی آن برای دوره ای مشخص و براساس سازوکار اوراق بهادارسازی به سرمایه گذاران واگذار می شود.

وی معتقد است این امر موجب می شود که بانک مسکن بتواند منابع تازه ای برای تدارک تسهیلات به متقاضیان هدف، تجهیز کند.

تفاوت اوراق رهنی بانک مسکن با دیگر اوراق بازار سرمایه

مدیرعامل تامین سرمایه بانک مسکن درباره تفاوت این اوراق با دیگر اوراقی که در بورس منتشر می‌شود، گفت: اوراق رهنی از جمله اوراق به پشتوانه دارایی رهنی است. یعنی دارایی پایه اوراق مطالبات حاصل از تسهیلات رهنی است که در قالب عقد خرید دین به سرمایه گذاران واگذار می شود. با توجه به اینکه در کشور تسهیلات رهنی بخش کوچکی از ارزش ملک را شامل می شوند، و از مهمتر اینکه تدارک تسهیلات رهنی در کشور توسط بانک مسکن با سازوکار اطمینان بخش صورت می گیرد، می توان انتظار داشت که از لحاظ دارایی پایه و جریانات نقدی آتی جزو یکی از با کیفیت ترین اوراق تأمین مالی در کشور به حساب آید.

اسدی ادامه داد: نکته مهمتر دیگر اینکه منابع حاصل از این مدل تأمین مالی مجدد به متقاضیان این حوزه تسهیلات داده می شود و می تواند نقش مهمی در حل مشکل تأمین مالی مسکن در کشور باشد. بنابراین ماهیت هدف از مصرف منابع خود دارای ارزش و اعتبار اجتماعی است و از شفافیت مشخصی نیز برخوردار است.

وی مهمترین مزیت انتشار اوراق رهنی را تعمیق بازار رهن ثانویه و انجام اقدامات توسعه‌ای در حوزه مسکن دانست و گفت: انتشار این اوراق، تنها راه حل برون رفت از مشکلات فعلی این بخش استراتژیک در کشور است که باید با رویکرد علمی و اجرایی صحیح به آن نگاه کرد. انتشار این اوراق می‌تواند به تحرک بخشی اقتصاد در حوزه مسکن، بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک، افزایش سودآوری، بهبود نسبت‌های مالی، خارج کردن دارایی‌های بانک‌ها از ترازنامه و بهبود ترکیب دارایی‌ها کمک کند.

گفتنی است نخستین انتشار اوراق رهنی مربوط به تیر ۹۵ و به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و با نرخ سود ۱۸ درصدی بود که مرحله دوم، اوراقی به مبلغ هزار میلیارد تومان و با نرخ سود ۱۶درصدی  و سر رسید دو ساله منتشر می شود. این اوراق با نام و مبلغ اسمی هر ورقه ۱۰۰ هزار تومان بوده و مواعد پرداخت سود هر سه ماه یکبار انجام خواهد شد. معاملات ثانویه این اوراق هم پس از عرضه در فرابورس ، انجام خواهد شد. کلیه اشخاص  حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست خرید اوراق را از طریق کارگزار خود در سامانه معاملات ارائه کنند. بانک مسکن ضامن اوراق و عامل وصول اقساط خواهد بود.

  • منبع خبر : سنا