بورس کالای امروز (23 تیرماه) میزبان عرضه، مجموع دو هزار و 190 تن مفتول مس با قیمت یک میلیون و 89 هزار و 958 ریال به ازای هر کیلوگرم خواهد بود.

به گزارش بورس امروز، شرکت دنیای مس کاشان در بورس کالای امروز (۲۳ تیر ماه)، یک هزار تن مفتول مس به قیمت یک میلیون و ۸۹ هزار و ۹۵۸ ریال عرضه خواهد کرد.

شرکت گیل‌راد شمال در بورس کالای امروز (۲۳ تیر ماه) ، ۱۰۰ تن مفتول مس به قیمت یک میلیون و ۸۹ هزار و ۹۵۸ ریال عرضه خواهد کرد که این میزان تا ۸۰۰ تن قابل افزایش است.

همچنین شرکت‌های‌ افق البرز، سیمکات و فرآوری مس درخشان تخت گنبد به ترتیب ۷۰، ۴۰ و ۴۰ تن مفتول مس با قیمت یک میلیون و ۸۹ هزار و ۹۵۸ ریال عرضه خواهند کرد و حداقل عرضه این شرکت‌ها نیز ۴۰ تن است.

شرکت راشا مهر نیکان نیر در عرضه امروز (۲۳ تیر ماه) ۱۴۰ تن سیم و مفتول مسی به قیمت یک میلیون و ۱۲۲ هزار و ۶۵۷ ریال ارائه خواهد کرد و حداقل عرضه برای این محصول نیز ۴۰ تن تعیین شده است.

نمودار ۱ نشان می‌دهد که قیمت مفتول مسی تا پایان روز ۱۶ تیر ماه، یک میلیون و ۲۸ هزار و ۶۱۶ ریال به ازای هر کیلوگرم بوده است و در پایان روز ۲۳ تیر ماه به یک میلیون و ۸۹ هزار و ۹۵۸ ریال خواهد رسید.

 

  • منبع خبر : فلزات آنلاین