قیمتهای جهانی خود تاثیر پذیر از متغیرهایی همچون قیمتهای سنگ آهن،قراضه ،کک (مواد اولیه) شاخص های مرتبط با تقاضا ،مثل Capacity index crude steel و شاخصهای چین به عنوان بازیگر کلیدی،سطح موجودی های مواد اولیه و محصول نهایی و...بوده و قیمت محصول در داخل کشور علاوه بر تاثیر از قیمتهای جهانی بواسطه واردات تاثیر بسزایی نیز از ارز خواهد داشت.

طاهری،مدیر برنامه ریزی و بازاریابی فولاد مبارکه در رابطه با صنعت فولاد با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

نسبت بین نرخ واقعی فولاد در کشور و نرخ پایه صادراتی چگونه باید باشد؟

طاهری،مدیر برنامه ریزی و بازاریابی فولاد مبارکه در پاسخ گفت: آنچه مسلم است قیمتهای جهانی خود تاثیر پذیر از متغیرهایی همچون قیمتهای سنگ آهن،قراضه ،کک (مواد اولیه) شاخص های مرتبط با تقاضا ،مثل Capacity utilization index و شاخصهای چین به عنوان بازیگر کلیدی،سطح موجودی های مواد اولیه و محصول نهایی و…بوده و قیمت محصول در داخل کشور علاوه بر تاثیر از قیمتهای جهانی بواسطه واردات تاثیر بسزایی نیز از ارز خواهد داشت.

 با توجه به آزاد سازی قیمت فولاد آیا این نرخ تاثیری در قیمت های صادراتی فولاد دارد؟

مدیر برنامه ریزی و بازاریابی فولاد مبارکه خاطرنشان کرد:آنچه روشن است قیمت در بازار داخلی با توجه به مکانیزم بورس کالامتاثر از میزان عرضه و تقاضا خواهد بود.در پاسخ به پرسش دوم ،آزاد سازی قیمت در بازار داخل نمیتواند تاثیری بر قیمتهای صادراتی داشته باشد.

بیشتر بخوانید:  افت ۷ درصدی شاخص‌های بورس نیویورک